Unicode Text Sahih Bukhari Urdu

Unicode Text Sunan Abu Dawood - Urdu

Monday, July 11, 2011

Is the Qur'an God's word ? - Dr. Zakir Naik (Cd/Dvd Quality)

(VCD Quality/MPEG1)[2.2GB] (High Quality/WMV)[396MB]
(Medium Quality/WMV)[151MB] (Low Quality/WMV)[83MB]

No comments:

Post a Comment